17/09/2020 - Oglas za prijem u radni odnos 

Detaljnije o konkursu ovdje  Prijavni obrazac

16/06/2020 - Oglas za prijem u radni odnos 

Detaljnije o konkursu ovdje  Prijavni obrazac

20/01/2020 - PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS  - OVDJE

07/01/2020 - Oglas za prijem u radni odnos 

Detaljnije o konkursu ovdje  Prijavni obrazac
 

 • K O N K U R S I 2019. Godina

23/12/2019 - Interni oglas - 

Za izbor kandidata za imenovanje/nominiranje za poziciju člana Upravnog odbora JZU Doma zdravlja Gradačac iz reda zdravstvenih radnika Ustanove - ovdje

31/10/2019 - Oglas za prijem u radni odnos 

Detaljnije o konkursu ovdje      Prijavni obrazac

18/09/2019 - Obavještenje o ispravci dijela teksta javnog oglasa za prijem u radni odnos broj: 4532/19 od 12.09.2019. godineovdje

16/09/2019 - Oglas za prijem u radni odnos

Detaljnije o konkursu ovdje      Prijavni obrazac
 

08/08/2019 -Poništenje dijela javnog oglasa za prijem u radni odnos - ovdje

30/07/2019 - Oglas za prijem u radni odnos

Detaljnije o konkursu na određeno ovdje.
Detaljnije o konkursu na neodređeno ovdje      Prijavni obrazac

21/06/2019 - Oglas za prijem u radni odnos

Detaljnije o konkursu ovdje.         Prijavni obrazac

07/06/2019 - Oglas za prijem u radni odnos

Detaljnije o konkursu ovdje        Prijavni obrazac             

27/03/2019 - Oglas za prijem u radni odnos

Detaljnije o konkursu ovdje.

 • 07/12/2018 - Oglas za prijem u radni odnos

  Detaljnije o konkursu ovdje.

 • 06/07/2018 - Oglas za prijem u radni odnos

  • 1. Blagajnik i referent kupaca i dobavljača
  • 2. Pedijatrijska sestra

  Detaljnije o konkursu ovdje.

 • 16/05/2018 - Oglas za prijem u radni odnos

  • 1. Specijalista neuropsihijatar
  • 2. Specijalista biohemije
  • 3. Diplomirani socijalni radnik
  • 4. Zubni tehničar

  Detaljnije o konkursu ovdje.

 • 13/04/2018 - Oglas za prijem u radni odnos

  • 1.- doktor medicine za rad u službi hitne medicinske pomoći- 1 izvršilac na neodređeno,
  • 2.- doktor medicine - 1 izvršilac na neodređeno,
  • 3.-dipl.ing.medicinske radiologije- 1 izvršilac na određeno,
  • 4.- dipl.ing.laboratorijske dijagnostike- 1 izvršilac na određeno,
  • 5.- zubni tehničar - 1 izvršilac na određeno,
  • 6.- stomatološki tehničar- 1 izvršilac na određeno,
  • 7.- laboratorijski tehničar. 1 izvršilac na određeno,
  • 8.- akušerski tehničar- 1 izvršilac na neodređeno,
  • 9.- medicinski tehničar- 1 izvršilac na određeno vrijeme,
  • 10.- spremačica - 4 izvršioca (2 na određeno, 2 na neodređeno vrijeme
  • 11.- portir/ložač- 1 izvršilac na određeno.

  Detaljnije o konkursu ovdje.

 • 09/02/2018 - Oglas za prijem u radni odnos

  • 1.- doktor medicine za rad u službi hitne medicinske pomoći- 1 izvršilac na određeno vrijeme
   (do 31.12.2018.god.) u punom radnom vremenu
  • 2.- doktor porodične medicine - 1 izvršilac na određeno vrijeme( do 31.12.2018.god.),u punom radnom vremenu
  • 3- doktor medicine - 1 izvršilac na određeno vrijeme ( do 31.12.2018.god.) u punom radnom vremenu
  • 4- akušerski tehničar- 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  • 5- spremačica - 1 izvršilac na određeno vrijeme (do 31.12.2018.god.) u punom radnom vemenu

  Detaljnije o konkursu ovdje.

 • 25/12/2017 - INTERNI OGLAS ZA IMENOVANJE ČLANA UPRAVNOG ODBORA

  Detaljnije o konkursu ovdje.

 • 18/03/2016 - OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

  • 1. doktor medicine specijalista medicine rada - 1 izvršilac na određeno vrijeme do 1 god.
  • 2. doktor medicine specijalista epidemiolog - 1 izvršilac na određeno vrijeme do 1 god.
  • 3. specijalista medicinske biohemije - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme (probni rad od 3 mjeseca)

  Detaljnije o konkursu ovdje.